taška roku

ročník 2008 ročník 2007 Přihláška Home
Pravidla soutěže Reklamní taška roku 2008
Komu je soutěž určena

Předmětem soutěže je vyhodnocení nejoriginálnějších a nejzajímavějších prací v oboru reklamních tašek s firemním logem, které byly vyrobeny či užívány v období duben 2008 až únor 2009. Do soutěže mohou exponáty přihlásit jejich autoři, zadavatelé nebo výrobci (fyzické i právnické osoby), kteří ve stanoveném termínu odešlou řádně vyplněnou přihlášku spolu se soutěžním předmětem (2ks) a uhradí příslušný registrační poplatek.
Pravidla soutěže
Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášené práce, které splní podmínky účasti a budou obsahovat všechny požadované údaje, včetně řádné úhrady účastnického poplatku. Po uzávěrce soutěže budou přihlášené exponáty vyhodnoceny nezávislou odbornou porotou (složena z reklamních a polygrafických odborníků), která soutěžní práce vyhodnotí dle zadaných kritérií. Z přihlášených exponátů bude v prvním kole v každé kategorii nominováno pět prací, z těchto pak v kole druhém bude zvolena a oceněna jedna vítězná práce pro každou kategorii. Porota má právo nevybrat jako vítěznou žádnou z přihlášených prací, stejně tak má právo na některé umístění vybrat více než jeden soutěžní exponát.

Soutěžní kategorie
A. REKLAMNÍ PAPÍROVÉ TAŠKY STROJNÍ
B. REKLAMNÍ PAPÍROVÉ TAŠKY LUXUSNÍ
C. REKLAMNÍ TAŠKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ
D. KOLEKCE REKLAMNÍCH TAŠEK – jednotný design
E.* REKLAMNÍ TAŠKA „FUTURUM“ – návrhy
E* Tato kategorie je určena pro výrobně nerealizované návrhy (do uzávěrky soutěže). Návrhy je třeba zaslat ve formě výkresů, maket či počítačové vizualizace. Účast v této kategorii je zdarma - nepodléhá účastnickému poplatku a je omezena jedním přihlašovaným exponátem na jednoho přihlašovatele, zúčastnit se mohou i studenti.
Kritéria a princip hodnocení
Každý člen poroty určí bodovým ohodnocením (1 až 5 bodů) naplnění těchto hledisek: (Hlediska řazena abecedně.)

Design návrhu, první dojem
Grafické pojetí vzhledem ke konstrukci výrobku
Ekologie - celospolečenské měřítko šetrnosti výrobku k životnímu prostředí
Kvalita a úroveň a provedení, polygrafické zpracování
Marketingová působnost I (schopnost zaujmout cílovou skupinu)
Marketingová působnost II (účinnost sdělení cílové skupině)
Originalita, zajímavý prvek, netradiční řešení
Splnění podmínek soutěže

Součtem bodového hodnocení bude stanoveno pořadí prací v jednotlivých kategoriích. Hodnocení proběhne jako dvoukolové:
Členové poroty v prvním vyřazovacím kole stanoví podle součtu bodů soutěžní práce, které postoupí do druhého kola hodnocení. Na tzv. NOMINAČNÍ LIST bude vybráno pět prací z každé kategorie, z těchto poté porotci určí vítěze daných kategorií.
Vyhlášení vítězů, odměny a ceny
Vítězné práce v kategorii A – E obdrží diplom a věcný symbol soutěže s ročníkem konání. Porota má právo i mimo vyhlášené kategorie udělit také hlavní cenu soutěže PAPÍROVÁ TAŠKA ROKU. Samostatnou cenou bude oceněna jedna práce vybraná návštěvníky veletrhu, tomuto divácky nejúspěšnějšímu exponátu bude udělen titul: REKLAMNÍ TAŠKA - MISS SYMPATIE. Vylosovaný účastník této návštěvnické soutěže obdrží věcný dar. Generální partner má právo vyhlásit CENU GENERÁLNÍHO PARTNERA SOUTĚŽE. Vítězné práce mohou být také odměněny generálním partnerem a partnerem soutěže. Oficiální výsledky soutěže budou oznámeny v rámci výše uvedeného veletrhu dne 2. dubna 2009 na slavnostním vyhlášení spojeným s odbornou diskuzí a rautem, dále prostřednictvím odborného tisku a na webových stránkách vyhlašovatelů a mediálních partnerů.
Všechny soutěžní práce budou prezentovány na veletrhu REKLAMA, POLYGRAF na pražském Výstavišti v Holešovicích od 31.března – 2. dubna 2009.

Pravidla - tištěná brožura

 


K účasti v soutěži "Reklamní taška roku" jsou srdečně zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci.
 

M.I.P. a.s. group Europapier - Bohemia spol. s r.o. P A L E C O